Montag, 24. Mai 2010

Het blijft vooralsnog een raadsel wat ik exact ga aanvangen rond mijn thesis. Mijn thesis handelt over de rol die motieven hebben in het maken van trekinferenties. Ik heb dit jaar mijn titel veranderd naar een algemener thema zodat ik tenminste meer vrijheid heb om de experimenten te ontwerpen. Ik heb me echter dit jaar volop bezig gehouden met het schrijven van lyrics en afvallen. Ja, ook dit laatste is een tijdconsumptieve bezigheid. Vooral omdat ik voornamelijk gericht ben geweest op het uitoefenen van sport.

Het is dus belangrijk dat ik een soort logboek bijhoud van de inzichten die me gedurende de tijd heen verrijken. Althans zover ze relevant zijn voor mijn thesis en ze me niet te ver leiden.

Motieven zijn vooral binnen de wereld van literatuur, theater en film een gekend fenomeen. Maar ook binnen gerecht en politie zijn ze zeer belangrijk. We worden verondersteld steeds oplettend te zijn en we krijgen ook wel een heuse verantwoordelijkheid mee in hoe we die oplettendheid gebruiken.

In een sociale context is het belangrijk om onze eigen veiligheid te handhaven en kan men zeggen dat iemand die op zijn hoede is een voordeel heeft over mensen die dat minder zijn. Toch is het zo dat mensen vertrouwen hoog in het vaandel dragen en dat we niet steeds expliciet achter de motieven van een ander kunnen vragen. We moeten er als het ware naar gissen. We dienen de context juist in te schatten. Al kunnen we doorheen de tijd wel een indruk vormen van wat klopt en wat niet. Er is sprake van een leerproces.

De vraag die ik in mijn meesterproef zal behandelen is of mensen werkelijk motieven gebruiken in het sociaal oordeel rond bepaalde situaties. Je zou het evengoed kunnen formuleren als met de vraag of mensen empathisch zijn in hun sociaal oordeel. Eveneens zal ik de vraag in acht nemen of dit op een spontane manier gebeurt.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen