Samstag, 12. Juni 2010

de neiging om situationeel bepaalde gedragingen als persoonlijk te interpreteren.

Dit is een verklaring die naar voren geschoven wordt wanneer mensen de correspondentie bias maken. Dit houdt dus in dat mensen niet noodzakelijk de situatie niet in rekening nemen maar ze uiteindelijk wel individueel attribueren. Typische situationeel te verklaren sociale gebeurtenissen zouden eerder als extreem worden gecategoriseerd en daardoor meer op de persoon worden betrokken. Een belangrijk element is te weten wat typisch situationeel is.

Iemand die hard werkt omdat hij dan een premie krijgt gaat dus sneller als een harde werker worden geattribueerd.

Motieven maken het gedrag op zich meer situationeel. Althans door de structuur in de taal of door zinconstructies.

Er wordt gedacht in omdat termen die op hun beurt dan een lineaire gedachtengang tot stand kunnen brengen. Persoon gaat dan op reis kunnen vertrekken bijvoorbeerd zou een voorbeeld in een zin kunnen zijn.

De situatie brengt een verschuiving met zich mee door middel van een motief. Je leeft matiger omdat je voor examens staat, je werkt harder omdat er een premie in het geding is. Het lijkt logisch dat de gedragingen die op voorwaarde worden gesteld extremer zijn doch dit hoeft zeker zo niet te zijn. We nemen echter wel aan dat de meeste mensen vrij normaal zijn.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen