Donnerstag, 16. Dezember 2010

reflectie vanuit disability-studies.


In de dagdagelijkse interacties attribueren we gevoelens en motieven aan andere mensen hun woorden en acties. Volgens Taylor (1977) doen we dit eerder dan de beschrijving van een actie met inbegrip van een onderliggende pathologische status. Uit onderzoek bij mensen die niet gehandicapt zijn maar wel zorgen voor mentaal gehandicapten blijkt dit onder bewuste rapportage te kloppen. Dezelfde gevoelens en motieven dan die van andere mensen worden hier aan gehandicapten toegeschreven.

Deze opperingen zijn echter wel in tegenstrijd met bepaalde stellingen uit de Sociale Psychologie. Zo geeft het model van Gilbert aan dat mensen eerst de persoon attribueren en pas later gaat men situationeel corrigeren. Met een verandering van doel kan eventueel dit wel omgekeerd worden. Tevens wordt aangenomen dat op onbewust niveau mensen altijd stereotypen maken, maar wanneer ze bewust hierover nadenken ze deze corrigeren waardoor hun gedrag hier niet mee in overeenstemming hoeft te zijn. Er moet dus worden geconcludeerd dat er van een actief proces van omgaan sprake is en niet zozeer van een spontaniteit als men deze logica volgt. Tenzij motieven zoals ik tracht te onderzoeken spontaan tot stand komen binnen het empathisch proces.

Men beweert elders dat mindervaliden geen echte subcultuur bezitten. Dat in wezen, de hardheid van de echte maatschappij meer vrijspel krijgt. Gehandicapt zijn is niet het ontbreken van een zelf, maar het ontbreken van een cultuur. Een situatie kan uiteraard altijd met een zekere cultuur in verband gebracht worden.

Wat men vermoedelijk bedoelt is dat er geen cultuur in stand gehouden wordt door de mentaal gehandicapte. Cultuur veronderstelt communicatie en communicatie veronderstelt verweer en reciprociteit. Ook intentionaliteit.

Om een reden of oorzaak van een motief te gebruiken kan men gebruik maken van de situatie die ingebed is in cultuur. Ik denk dat kern van dit alles is, dat wanneer mensen elkaar begrijpen door situaties te delen, ze ook beter komen tot vatten van motieven.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen