Freitag, 8. April 2011

onafhankelijkheid van verlangens.


Verlangens zijn onafhankelijker dan overtuigingen omdat:

- ze verbonden zijn met onze persoonlijkheid

- ze dus ook naast een reactieve functie ook een persoonsgebonden functie hebben

- ze overtuigingen sturen vanuit een meer onafhankelijke positie dan overtuigingen dit doen tegenover verlangens

- emoties dichter samenhangen met verlangens dan overtuigingen, terwijl emoties zowel overtuigingen als verlangens beïnvloeden

- overtuigingen worden wel rechtstreeks door aandacht en perceptie beïnvloed, verlangens niet (aldus Dennett)

- verlangens hebben een objectief niet zozeer een inhoud, overtuigingen hebben inhoud en mogelijk objectief

Hypothese: mensen zijn eerder egocentrisch omdat overtuigingen zich eerder aanpassen aan verlangens dan omgekeerd.

Hypothese: Freud heeft veel belang gehecht aan lust omdat dit constituerend is voor de persoonlijkheid. Mensen met geweldimpulsen die hier last van ondervinden worden teruggebracht tot het bezitten van een gespleten persoonlijkheid.

1 Kommentar:

  1. *lol* I don't understand the Dutch text and what it is about, but I like "Pink Freud" very much! :-D

    AntwortenLöschen