Samstag, 10. September 2011

attitude en oordeel.

Onze persoonlijke psychologie is vooroordelend. Dit is een algemeen idee gebruikt door psychologen in de praktijk. Mensen met problemen denken irrationeel en stellen daardoor compulsatoire gedragingen en gedachtegangen. Ze baseren zich op wat hun leidt, wat hun leeft. Een respectvolle sociaalgerichte attitude wordt wel als positief ervaren, ontwikkeld, rekeninghoudend en althans minder irrationeel.

Het is Kant die aandacht besteed heeft aan dit psychologisch mechanisme als zodanig. Hij hechtte belang aan de attitude die mensen hebben omtrent bepaalde psychologische beoordelingen. Het recht zou hier zijn grond in vinden, er is sprake van een blinde rationaliteit die gebaseerd is op gevoel. Het zit allemaal in jezelf is een belangrijk principe bij Kant. Op die manier wordt de groep de maatstaf om je gevoel te ontwikkelen en in jezelf te spiegelen.

Het hebben van situationele of verborgen motieven wordt doorgaans als iets negatief beoordeeld, dus een sociaal gevoel dient wel oprecht te zijn en van goede wil getuigen.

De stap naar het ongereduceerd sociale brengt de beperktheid van de persoonlijke psychologie tot iets werkbaar en kan een louterende werking uitoefenen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen