Sonntag, 24. Juni 2012

stasis versus motion.

Tijdelijkheid. We gaan er vanuit dat veel zaken voorbij gaan. Alles gaat voorbij luidt het soms, alleen de stilte blijft.

In wezen hoeft men niet te stellen dat fysische tijd iets objectief is. Fysische tijd is een relatief en subjectief gegeven.

Het is daar waar de tijdelijkheid zich bevindt en voor ons schuilt in de tijd van ons leven.

We nemen de eenheid waar op het moment, wat op zich iets inauthentiek is. Hetzelfde voor iedereen. Onafgezien van de omstandigheden.

Maar we nemen ook de eensgezindheid van de tijdelijkheid waar doorheen de tijd. Wat ons tot de authenticiteit brengt en eveneens het verband legt met de fysische tijd.

De stroom gaat sneller of langzamer. Is subjectief en authentiek. De stroom op zich blijft objectief aan het gebeuren.

Zo contradictorisch dat we de verandering als iets subjectief beschouwen en de weg als iets objectief.

De mooiheid in subtiliteiten, onderscheiden en ingewikkeldheden komt te voorschijn bij geleefde tijdelijkheid.

Onze daden baseren zich op waarden en waarden baseren zich op het authentiek-inauthentiek onderscheid. Dit laatste biedt een resultaat van motieven. Uitkomsten, gevolgen, niet alleen van daden waar de eensgezindheid object is.

Aanvaarding, laat de schuld vrijuit. Geen schuld aan, maar een schuld voor. Alles mag zolang het getollereerd wordt. Je bent verantwoordelijk voor wie je bent, niet voor wat je omgeeft.

Maar de omgeving bepaalt wel de positiviteit inzover ze stil blijft en zich niet uitspreekt.

Een ethos in vrijheid en gebaseerd op vooruitzicht, niet zo zeer op wat niet authentiek is. De naakte feiten zonder ziel. Maar wel het object inclusief een inherent subject.

Geven en nemen is "robotica." Loslaten, leren door relaties, "worden."


Genesis - Hold on my heart

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen